Category Archives: Brandname

Hướng dẫn cách đăng ký tên định danh đầy đủ chi tiết

Hướng dẫn đăng ký tên định danh đầy đủ chi tiết

Hiện theo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác/thư điện tử rác/cuộc gọi rác do Chính phủ ban hành. Tất cả doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện cuộc gọi ra đều bắt buộc phải hiển thị tên định danh. Vậy tên định danh là gì? Làm thế […]